Braník sobě

16.09.2015 21:24

V sobotu 12. září 2015 proběhla v městské čtvrti Braník neobvyklá akce „Braník sobě“. Celá Branická ulice tak po celé odpoledne ožila stánky, ve kterých se představili nejen prodejci, ale také různé zájmové skupiny.

Své místo tu měl i Sbor dobrovolných hasičů Braník, který ve své klubovně pořádal den otevřených dveří. Na nádvoří před klubovnou sboru si děti mohly zasoutěžit se džberovkou a zájemci si mohli prohlédnout historickou zápřahovou stříkačku firmy Smékal z roku 1883. Její posádka pak pod hlavičkou sboru za velení Ing. Jiroty předvedla několik ukázek zásahu, o které byl veliký zájem.

Pozornost vzbudila také moderní požární technika, kterou do Braníku přivezl SDH Písnice. Kamarádům z Písnice a všem, kteří se na branické akci účastnili, patří velký dík.