O víkendu proběhl seminář prevence SDH v Praze

11.11.2013 20:45

V sobotu se v budově výzbrojny v Praze odehrál seminář preventistů a referentů prevence sborů dobrovolných hasičů v Praze.

MSH Praha - respektive ORPOO (Odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva) pořádá vždy alespoň jednou ročně odborný seminář preventistů a referentů prevence jednotlivých sborů. Jedná se o formu odborné přípravy k vykonávání funkcí referentů prevence, kteří by měli být schopni organizovat ve sborech prevenci požární ochrany a preventivně-výchovnou činnost nejen vůči mládeži. Na tradičním odborném semináři se probírala legislativa požární ochrany a také prevence, a to včetně relativně nové legislativy stran údržby a revizí komínů. Účastníci se podrobněji s legislativou seznámili a diskutovali o jejích kladech i záporech a především o některých aspektech dopadu na praxi.

Na seminář dorazili i kolegové z HZS Praha, aby informovali o novinkách u profesionálních hasičů. Hovořilo se o projektu Prevence dětem a projektu preventivně-výchovné činnosti pro školní děti Hasík a i o dalších aktivitách na úseku prevence u HZS Praha.

V rámci semináře probíhaly i pravidelné zkoušky pro odbornosti referentů prevence u sborů dobrovolných hasičů. Ukazuje se, že takzvaných “preventistů” (i když tento termín není užíván zcela správně) přibývá a že dobrovolní hasiči mají i o tuto oblast své práce zájem.

Ovšem stále i v této oblasti jsou jisté hendikepy - asi tím nejdůležitějším je problém s nedostatkem personálních kapacit jak u dobrovolných, tak i u profesionálních hasičů pro oblasti prevence a zejména preventivně-výchovné činnosti s mládeží. To je celkem logické, neboť dobrovolní hasiči mají díky svému civilnímu zaměstnání nedostatek času na tyto činnosti. Nicméně nejen na školách je dobré dělat prevenci - i SDH organizují spoustu dobrých osvětových i preventivních akcí, jako jsou dny otevřených dveří, různé akce s dětmi apod.

Legislativa, která by vás mohla zajímat.

Opakování je matka moudrosti, a proto si zopakujme základní legislativu, která se oblasti prevence a ochrany obyvatelstva týká:

9. 11. 2013 - Seminář prevence SDH