Prapor SDH Braník požehnán

17.07.2012 21:05

IV. propagační jízda SH ČMS se konala ve dnech 29. června až 2. července 2012 na počest 20. výročí znovuobnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny. Odstartovala z nejvýchodnějšího cípu republiky v goralské Hrčavě a skončila v metropoli Valašska, Zlíně.

Ráno posledního červnového dne těsně před startem byl při bohoslužbě v hrčavském kostelíku požehnán praporec jízdy. Hlavní koordinátor jízdy a „praporečník“, člen našeho SDH Josef Nitra však s ním před oltářem nestál sám. Požehnány byly také nové prapory HVP, a.s. a SDH Braník. Prapor našeho sboru na Hrčavu dovezl a držel s ním při žehnání čestnou stráž Ing. Ivan Jirota.

Program jízdy zpestřili členové SDH Braník také po příjezdu jízdy do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Družstvo ve složení: Jiří Fürst, Ivan Jirota, Petr Klain, Lukáš Krbec, Milan Kučera a Roman Skopka pod velením Ing. Jana Aulického předvedli požární útok se zápřahovkou z roku 1883.

Podíl SDH Braník na této významné akci byl velký. Kdo se ji účastnil, tomu patří dík.

Josef Nitra
Fotogalerie: Vojtěch Nitra