Předání ocenění starostou KSH panu Petru Lorencovi

06.03.2016 20:21

 Dne 29. 2. 2016 obdržel pan Petr Lorenc Čestné uznání, za významnou pomoc kanceláři krajského sdružení Středočeského kraje. Uznání mu bylo předáno starostou KSH, za účasti jeho náměstků.

Blahopřejeme.