Proběhl festival Braník sobě

28.09.2016 19:47

Dne 10.září se uskutečnil již 5. ročník pouličního festivalu Braník sobě. U této akce nemohli chybět dobrovolní hasiči z Braníka. Pro letošní rok jsme si připravili překážkovou dráhu, která začínala stylizovaným uhašením domečku džberovou stříkačkou. Vodu jsme čerpali z Kunratického potoka.

Akce se zúčastnilo více než 100 dětí, které byly za předvedené výkony odměněni sladkostmi. Za hasiče SDH Braník se zúčastnili: Eva Mecová+jeden, Pavla Reichová, Vojtěch Nitra, Ivan Jirota a Starosta Václav Merxbauer. Ukázku skutečného hašení proudnicí RAMBO předvedl člen SDH Zbraslav Tomáš Vorlíček

Při této příležitosti jsme pokřtili dodávkový automobil Ford Transit  pro 9 osob, který si SDH Braník pořídil z vlastních prostředků a bude používán pro sborové akce.