SDH Braník na akci VLTAVA RUN 2015

01.06.2015 19:39

Také v letošním roce se Sbor dobrovolných hasičů Braník účastnil pořadatelské služby v závodě družstev VLTAVA  RUN.

Jednalo se o 2. ročník etapového běhu dvanáctičlenných družstev na trase z Kvildy na Šumavě do Prahy Braníka. Běh se uskutečnil ve dnech 16. - 17. května 2015 a 178 přihlášených týmů uběhlo cca 350 km. Členové týmů se střídali po etapách dlouhých 5 - 15 km, kterých bylo na trase 36.

SDH Braník zajišťoval pořadatelsky v neděli 17.5. poslední dvě etapy z Vraného n/V do Zbraslavi, kde byla předávka a ze Zbraslavi do Prahy Braníka, kde byl cíl běhu.

Za SDH Braník se pořadatelské služby úspěšně zhostili členové Diana Štruplová, Oldřich Hájek, Jan Chýle, Vladimír Vosecký a  Ivan Jirota a za SDH Nusle Milan Novák.

Pořadatelská služba byla náročná především z časového hlediska, neboť jsme museli na stanovištích čekat na poslední družstvo do 21,00 hod. Již v sobotu jsme vyznačili trasu a po dokončení závodu v pozdních večerních hodinách v neděli, značení likvidovali.

Závod se vydařil a SDH Braník je připraven podílet se na jeho organizaci i v příštím roce.