Slavnostní zasedání Sboru dobrovolných hasičů Praha Braník u příležitosti 145. výročí jeho založení

25.12.2016 14:54

Slavnostní zasedání členů SDH Praha Braník u příležitosti 145. výročí jeho založení se konalo ve středu dne 12. října 2016 od 16.30 hod. Shromáždění se uskutečnilo v zasedací místnosti v Praze 4 Ohradní 26.

Jednání se zúčastnila řada pozvaných hostů, zejména zástupci Sdružení hasičů hl.m.Prahy, Sdružení hasičů Středočeského kraje, Úřadu městské části Praha 4, Všeobecné hasičské pojišťovny a.s. a spolupracujících Sboru a samozřejmě i řada členů našeho SDH.

Program slavnostního zasedání zahájil a přítomné uvítal místostarosta Sboru Josef Nitra. Hlavním bodem programu pak byla relativně rozsáhlá vzpomínka na uplynulá léta a mezní body v činnosti Sboru. Tento bod programu slovně a obrazem presentoval starosta SDH Praha Braník Václav Merxbauer. Obsah této vzpomínky byl navíc podložen výstavkou výběru historických dobových dokumentů, které se uchovaly do dnešních dnů a jsou uloženy v klubovně Sboru. Před diskusí přítomných členů i hostů byla oceněna práce členů Sboru i pomoc a podpora našich příznivců speciálním Čestným uznáním SDH Praha Braník vydaným u příležitostí 145. let činnosti Sboru.

Náš Sbor pak byl za svou dlouholetou činnost oceněn Řádem sv.Floriána a medailí HVP a.s. Po malém občerstvení a bohaté diskusi bylo slavnostní zasedání ukončeno.