Soutěž Požární ochrana očima dětí na Praze 4.

19.04.2012 19:12

Sbor dobrovolných hasičů Braník v Praze 4 každoročně organizuje oblastní soutěž Požární ochrana očima dětí již ve více jak třicetileté tradici. Jedná se o výtvarnou a literární soutěž mající za cíl větší osvětu problematiky nejen požární ochrany a ochrany před mimořádnými událostmi, ale i práce hasičů a záchranářů a také možné vnímání mimořádných událostí dětmi a mládeží.

Letošní soutěže se celkově zúčastnilo 9 mateřských a základních škol s počtem 167 žáky. Našemu organizačnímu štábu bylo předáno 98 výtvarných a literárních prací. Nebylo jednoduché vyhodnotit do 8 kategorií pouze 3 nejlepší práce, které budou oceněny a zaslány do městského kola této soutěže v Praze.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se koná 25. dubna 2012 od 17.00 hodin na Střední škole technické Praha 4 - Krč, Zelený pruh 1294/52 ve filmovém salonku.

Na toto slavnostní vyhlášení výsledků a prezentaci oceněných prací zveme  žáky (nejen ty oceněné), rodiče a učitelský sbor.

Zúčastněným mateřským a základním školám, především učitelům, kteří tuto soutěž zorganizovali, všem dětem, které se do soutěže zapojily děkujeme a velice oceňujeme jejich přístup k této soutěži. Těšíme se na další spolupráci.

Soutěž pro rok 2013 vyhlásíme v září tohoto roku.

Vítězný obrázek kategorie "Děti MŠ do 5ti let"