Výroční valná hromada 24. 1. 2017

31.01.2017 19:21

Dne 24.1.2017 se v Hasičském domě na Vinohradech sešli členové SDH Braník, aby bilancovali uplynulý rok 2016 a vytyčili si úkoly pro rok 2017. Přítomné členy a hosty přivítal jednatel Ing. Karel Richter.

Zprávu o činnosti za rok 2016 přednesl starosta SDH Václav Merxbauer.  Ve svém projevu vyzdvihl následující aktivity: oslavy 145 výročí sboru, PO očima dětí, práci kolektivu mladých hasičů, zabezpečení požárních asistenčních hlídek, činnost skupiny dobrovolníků pro ochranu obyvatelstva, akce s historickou stříkačkou, spolupráci s HVP, a.s. a zmínil i další aktivity.

Následovalo ocenění a poděkování členům SDH za věrnost, které přítomným předal starosta Václav Merxbauer spolu se členem VV MSH Praha p. Svobodou – Vladimíru Maršíkovi (10 let), Ing. Vladimíře Ondrákové (10 let), Ing. Ivanu Jirotovi (20 let) a Ing. Karlu Richterovi (50 let). Ocenění Miroslavu Hurtovi (10 let) bude předáno při vhodné příležitosti.

Po bohaté diskusi a jednomyslném schválení usnesení, shrnul Ing. Richter jednání valné hromady, poděkoval přítomným a jednání ukončil.

A.Vosyka

FOTOGALERIE >>