Výroční valná hromada za rok 2012

06.02.2013 21:18

Dne 30. ledna 2013 se v Hasičském domě na pražských Vinohradech konala výroční valná hromada SDH Braník za řízení jednatele sboru Ing. Karla Richtra. Hlavním bodem jednání byla zpráva o činnosti sboru přednesená starostou SDH Václavem Merxbauerem.

Pan starosta vyzvedl zvýšenou aktivitu hlavně v oblasti soutěže Požární ochrana očima dětí a účasti našich členů na akcích, jakými byly ukázky s historickou stříkačkou nebo propagační jízda SH ČMS. Ocenil spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a zhodnotil hlavní činnost sboru – účast v asistenčních hlídkách v divadlech (Pod Palmovkou a Divadle u Hasičů) a na stadionu Viktorie Žižkov. Záslužné bylo i zapojení družstva sboru do nácviku stavby protipovodňových zábran.


Schůze projednala mimo jiné následující personální změny.
A)    Zprostit funkce člena výboru a revizní a kontrolní rady

  1. ŠIMONOVÁ Michaela – odvolání z funkce člen výboru SDH Braník pro organizování akce Požární ochrana očima dětí
  2. JANOUCH Oldřich - uvolnění z funkce člen výboru SDH Braník Asistent jednatele sboru
  3. HORNYCOVÁ Dagmar – uvolnění z funkce člen Revizní a kontrolní rady sboru (na vlastní žádost)

B)    Doplnit do funkce člena výboru

  1. Mgr. MARTÍNEK Bohumír, PHD – zvolit za člena výboru SDH Braník pro oblast Ochrana obyvatelstva a krizové řízení
  2. VOSYKOVÁ Tereze - zvolit za člena výboru SDH Braník pro oblast Požární ochrana očima dětí a Asistent jednatele sboru
  3. Ing. KOTRČOVÁ Marie za člena Revizní a kontrolní rady sboru

Dále valná hromada schválila udělit titul Čestný starosta SDH Braník JANOUCHU Oldřichovi – za činnost přispívající k rozvoji dobrovolného hasičstva a SDH Braník.
Jednání se účastnil jako host starosta Městského sdružení Hlavního města Prahy Jindřich Riesner, který kladně zhodnotil náš podíl v činnosti pražských dobrovolných hasičů a udělil vybraným členům čestná uznání.

Další fotografie >>