Vzpomínka na Oldřicha Janoucha

30.11.2016 07:57

Pan Oldřich Janouch  se narodil 16. dubna 1929. Hasičem se stal v roce 1960, i když se do hasičiny zapojil daleko dříve. Po válečné době působil ve sboru dobrovolných hasičů Svor u České Lípy, později ve sboru Drobovice a po přestěhování odešel mezi hasiče do sboru Kamenný Přívoz na okrese Praha západ.

Zde byl zpočátku členem výboru a později zastával funkci předsedy.  Od roku 1988 byl členem Sboru dobrovolných hasičů Praha-Braník, kde byl v roce 1999 zvolen starostou. Tuto funkci zastával do roku 2010. Za jeho vedení dosáhl sbor velmi dobrých výsledků především v oblasti preventivně výchovné práce. Každoročně věnoval mnoho svého volného času organizování výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a to nejen ve sboru, ale i na obvodě Praha 4. Byl také členem ústřední hodnotící komise pro tuto celostátní akci. Od roku 2015 přešel do Sboru dobrovolných hasičů Jenštejn, v souvislosti s jeho pobytem v Domově seniorů v Jenštejně.

Velice úspěšně působil na úseku hasičské historie, v sekci sběratelů hasičských předmětů a kuriozit, která působí při Centru hasičského hnutí v Přibyslavi. Podílel se i na besedách o požární prevenci a ochraně obyvatel, která je organizována na pražských školách.

Pan Oldřich Janouch zastával všechny svěřené funkce zodpovědně, svým chováním a vystupováním dával příklad ostatním hasičům. V praxi využíval své dlouholeté znalosti a zkušenosti získané v oblasti požární ochrany. Za svoji celoživotní práci pro dobrovolné hasičstvo obdržel četná vyznamenání a čestná uznání. Od roku 2001 byl nositelem Řádu sv. Floriána a v roce 2005 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič.

Pan Oldřich Janouch zesnul 23. listopadu 2016, čest jeho památce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava 75. narozenin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udělení titulu Zasloužilý hasič