Zkouška elektrocentrály

16.02.2016 14:18

Koncem měsíce října proběhla v Ohradní ulici zkouška naší nové elektrocentrály. Odkoušeli jsme její nastartování a funkčnost.

Zúčastnili se Ivan Jirota, Petr Lorenc a Oldřich Hájek.